Sekretesspolicy

Företaget Influee Inc., registrerat under sin affärsadress 228 Park Ave S, New York, NY 10003 och skattenummer: 36-4890293 (”Företaget”), är medvetet om vikten av din integritet och därför åtar vi oss att skydda konfidentialiteten av våra kunders personuppgifter. Denna sekretesspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder, bearbetar och lagrar dina personuppgifter och beskriver dina valmöjligheter angående vissa typer av behandling. Vi är medvetna om vikten av hur personuppgifter hanteras och vi försäkrar dig om att vi följer alla tillämpliga dataskyddslagar, inklusive dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (hädanefter: "GDPR").

Såvida inte annat anges, ska termer som används i denna förordning ha samma betydelse som enligt GDPR.

Vi försäkrar dig att dina personuppgifter, som fångas upp på våra webbsidor eller genom att göra affärer med dig, kommer att samlas in, behandlas, skyddas och lagras i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter och kontaktinformation ska endast användas i de syften för vilka de har lämnats och i enlighet med ditt samtycke. Vid varje separat tillfälle kommer vi att informera dig i förväg om insamling av personuppgifter och syftet med denna. Om vi samlar in och använder dina personuppgifter i andra syften än de för vilka du har lämnat dem till oss kommer vi att kontakta dig för att inhämta ditt samtycke.

Allmänna bestämmelser

Tillsammans med våra användarvillkor (även kallade: "Villkor") styr denna sekretesspolicy Företagets insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter genom användandet av Företagets:

Webbplats på https://influee.co, också kallad: "Webbplats"),

Mobilapp (tillgänglig på Google Play Store och Apple App Store), som tillhandahåller tjänster för influencers med registrerade konton i enlighet med Villkoren,

Webbapplikation (även kallad: "Plattform" eller "Dashboard"), som ger Företagets kunder möjlighet att samarbeta med en individuell influencer och skicka in sitt erbjudande om marknadsföringskampanjer (finansiella ramar, produktbeskrivning osv.) till Företaget,

Alla andra tjänster som kan nås genom appen och/eller webbplatsen, tillhandahållna av Företaget. Denna policy fastställer grunden för hur alla personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till Företaget, kommer att behandlas och användas av Företaget.

Personinformation / Personuppgifter avser all information som kan kopplas till en specifik person (även kallad: "Du" eller "Influencer") och kan användas för att identifiera den personen, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett fotografi, video, namn, Instagram-användarnamn, adress, e-postadress, bankkontonummer och betalningstransaktioner kopplade till Företagets tjänster, leveransplats, en online-identifierare eller liknande information om den fysiska personen och annan nödvändig information som Influencer tillhandahåller för att få och driva ett registrerat Influee-konto (i denna policy kollektivt benämnd som: "Personuppgifter" eller "Personinformation").

Användare ska betyda varje influencer som redan har laddat ner mobilappen frivilligt och varje potentiell kund eller annan enhet eller person som besöker vår webbplats.

Företaget är den dataansvarige som ansvarar för dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy utfärdas på uppdrag av Företaget så när vi nämner Influee, "vi", "oss" eller "vår" i denna sekretesspolicy, syftar vi på företaget Influee Inc.

Företaget kommer att:

 •  Alltid hålla dina uppgifter säkra och privata.
 • Aldrig sälja dina uppgifter.
 • Låta dig hantera och granska dina marknadskommunikationspreferenser när som helst.

Företaget samlar inte in eller behandlar dina genetiska, fysiologiska, mentala, ras- eller etniska ursprung, kulturella eller sociala identitetspersonuppgifter, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap, hälsodata eller data om en fysisk persons sexuallaiv eller sexuell läggning.

Företaget samlar endast in eller processar personinformation / personuppgifter från Instagram-affärskonton, som används av influencers, som har godkänt denna sekretesspolicy och installerat Influee-appen. All insamling och bearbetning utförs för att förmedla Influnerns tjänster till kunden, baserat på de villkor som överenskommits i marknadsföringskampanjen.

 Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, inklusive alla förfrågningar eller klagomål, vänligen kontakta oss genom skriftligt meddelande till vår postadress Influee Inc., 228 Park Ave S, New York, NY 10003; eller skicka e-post till legal@influee.co eller hello@influee.co.

Dataskyddsombud

Företaget har utsett ett dataskyddsombud (även kallad: "DPO"), som har flera ansvarsområden enligt GDPR, inklusive men inte begränsat till:

 • övervakning av Företagets efterlevnad av GDPR och andra dataskyddslagar
 • höja medvetenheten om dataskyddsfrågor, utbilda Företagets personal och genomföra interna revisioner och
 • samarbete med tillsynsmyndigheter på våra vägnar.

Klagomål

Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till behörig dataskyddsbyrå. Vi skulle dock uppskatta chansen att hantera dina oro innan du kontaktar dataskyddsbyrån, så vänligen kontakta oss först.

Cookiepolicy

När influencers eller företag, som kan bli våra potentiella kunder, har tillgång till webbplatsen, plattformen och appen eller använder tjänster, kan Företaget placera små datafiler som kallas cookies på datorer eller andra enheter. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du använder apparna, plattformen eller surfar på vår webbplats och gör det möjligt för oss att förbättra appen och vår webbplats. Företaget använder dessa teknologier för att känna igen dig som influencer på webbplatsen, plattformen och/eller andra tjänster för att anpassa webbplatsen och reklaminnehållet, mäta kommunikations- och marknadsföringseffektivitet och samla in information om influerns enheter för att mildra risk, hjälpa till att förhindra bedrägeri och främja förtroende och säkerhet.

Vi kan använda cookies, pixeletiketter, webbmegataggar och andra spårningsteknologier för att samla in information om dig när du interagerar med våra tjänster, inklusive information om ditt surfande beteende på plattformen.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Du är fri att tacka nej till de flesta av våra cookies om din webbläsare eller webbläsartillägg tillåter det, men att välja att ta bort eller inaktivera våra cookies kan störa din användning och funktionalitet hos tjänsterna. Dessutom kan vi använda vissa beständiga cookies som inte påverkas av dina webbläsarinställningar men kommer bara att använda sådana cookies enbart för identitetsverifikation och bedrägeriförebyggande ändamål. För mer information om cookies och hur man blockerar, raderar eller inaktiverar dem, vänligen se din webbläsares instruktioner eller kontakta oss på hello@influee.co.

Information vi samlar in om dig

Genom att godkänna denna sekretesspolicy ger du ditt uttryckliga medgivande att Företaget får samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter från samarbete med dig, som vi har grupperat på följande sätt:

Lämnade personuppgifter

Det här är personuppgifter som du kan lämna oss om dig genom att fylla i formulär på Webbplatsen, Plattformen och/eller Apparna och/eller genom att kommunicera med oss via vanlig post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar Personuppgifter (kollektivt även benämnt som: "Lämnade personuppgifter") som du lämnar genom att:

 • fylla i formulär på Appen, Webbplatsen och/eller Plattformen och/eller prenumerera på vårt nyhetsbrev (som till exempel företagsnyheter och uppdateringar som ger information om de senaste utvecklingarna på plattformen och företaget, kampanjer och branschnyheter), ladda ner ett dokument från Webbplatsen, registrera dig för ett webinarium eller delta i en tävling, undersökning eller annan marknadsföringsaktivitet från företaget. Det senare kommer att beskrivas närmare i villkor för den relevanta aktiviteten; och/eller
 • (aktivt) korresponderar med oss (till exempel via e-post, via chattfunktionerna på Appen och/eller Webbplatsen och/eller genom vår kundtjänst eller på annat sätt aktivt korresponderar med Företaget) och/eller deltar i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på Appen eller Webbplatsen;
 • lämnar erforderliga personuppgifter och önskade dokument i samband med verifiering av Influencers identitet och upptäckt av penningtvätt, terroristfinansiering, bedrägeri eller annan finansiell brottslighet.
 • när du använder Google Login lagrar vi ditt förnamn, efternamn och din e-postadress. Vi använder endast dessa uppgifter för autentiseringsändamål.

Lämnade personuppgifter används för att verifiera din identitet för att skydda mot bedrägeri, följa regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra finansiella brott och för att bekräfta din behörighet att använda våra produkter och tjänster; och består av följande:

 • Data för inloggning av Influencer i Appen: förnamn, efternamn, Instagram-användarnamn, e-postadress - för att verifiera din identitet och tillhandahålla dig företagstjänster, meddelanden från Plattformen och glömt lösenord, samt alla ändringar av vår tjänst eller Villkor eller Sekretesspolicy;
 • Leveransdata för Influencer: adress, telefonnummer - i syfte att leverera kundens produkter som ska användas i skapandet av Influencers innehåll;
 • Bankuppgifter för Influencer: bankdata, d.v.s. kontonummer, bankkod, IBAN - för att genomföra våra betalningsåtaganden från klientmedelskontot, efter din föreskrivna utförande av tjänster, d.v.s. distribution av eventuella transaktioner;
 • Identitetsuppgifter för kund: e-postadress från den utnämnda anställda/representanten för kunden eller e-postadress för Influencern - för transaktionsepost och mottagande av marknadsföringsmaterial från oss och våra tredjeparter baserat på dina kommunikationspreferenser.

Personuppgifter som insamlas genom att använda automatiskt insamlade personuppgifter

Automatiskt insamlade personuppgifter ska betyda data som samlas in genom att använda Cookies och andra automatiserade teknologier eller interaktioner.

Automatiskt insamlade personuppgifter är personuppgifter du går med på att ge oss när du interagerar med våra webbplatser. Vi kan automatiskt samla in Teknisk data om din utrustning, surfhandlingar, inklusive din IP-adress, mönster och annan aktivitet när du använder Webbplatsen, Apparna och/eller Plattformen. Företaget samlar in denna personinformation genom att använda cookies, serverloggar och andra liknande teknologier. Detta möjliggör att vi känner igen våra användare och undviker upprepade förfrågningar om samma information. Med automatisk teknik spårar, samlar och lagrar vi användarens beteende på Webbplatsen/Plattformen. Företaget tillåter dock inte andra webbplatser att läsa cookies från vår Webbplats.

Automatiskt insamlade personuppgifter används för att förbättra 'Användarupplevelsen' och intyga Appens/Webbplatsens säkerhet och skydd, samt för att säkerställa att innehåll på vår Webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dess besökare och för att administrera vår Webbplats och Appar för interna operationer, inklusive felsökning, dataanalys (t.ex. för att mäta eller förstå effektiviteten av reklam); testning, forskning, statistik och enkätändamål, när du väljer att göra det.

Automatiskt insamlade personuppgifter är också använda för att verifiera din identitet, skydda mot bedrägeri, följa regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra anti-finansiella brott lagar och för att bekräfta din behörighet att använda våra tjänster; och för att följa våra regulatoriska förpliktelser.

I syfte att bevisa vårt affärssamarbete, samlar vi in viss information om din användning av tjänsterna på Plattformen, såsom användning av Apparna och Plattformen, inklusive men inte begränsat till i) att hålla koll på genomförda transaktioner och/eller överföring av Influencers tillgångar på Appens balans och vidare till Influencers bankkonto och vice versa; och ii) att hålla koll på placerade, ifyllda eller annullerade företagsbetalningar på grund av felande tjänster eller liknande.

Automatiskt insamlade personuppgifter består av och används för, som följer:

 • Transaktionsuppgifter: lagring av företagets genomförda transaktioner och/eller överföring av betalning för tjänster från våra kunder till Influencern eller vice versa. Insamlade transaktionsuppgifter inkluderar datum, tid, belopp, använda valutor, mottagande bankkontouppgifter (lagringen av sådana uppgifter ska vara 10 år eller mer i fall tillämplig lagstiftning som styr förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism bestämmer annars);
 • Profiluppgifter: intressen, preferenser, feedback, svar på undersökningar;
 • Användningsdata: inkluderar information om hur du använder Webbplatsen, Plattformen och/eller Tjänsterna;
 • Tekniska uppgifter: inkluderar IP-adress, dina inloggningsdata, webbläsartyp och version, tidszon och plats, webbläsarplugintyper och versioner, operativsystem och plattform samt annan teknik på enheterna du använder för att få tillgång till våra Webbplatser, Appar och/eller Plattform.

Kombinationer och sammankopplingar av personuppgiftskategorier

Vi kan koppla ihop vilken kategori som helst av personuppgifter med någon annan kategori av personuppgifter. Vi kommer att behandla den kombinerade informationen som personuppgifter i enlighet med denna policy så länge den är kombinerad.

För reklamnätverk använder vi anonymiserade personuppgifter för att leverera relevanta annonser till målsegment. Företaget kommer dock aldrig att avslöja identifierbar information till annonsörer.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på de specifika syftet som vi använder dina personuppgifter för. Vänligen kontakta oss via Företagets e-post om några uppgifter om det specifika syftet eller den lagliga grunden vi är beroende av för att bearbeta dina personuppgifter kunde ses som oklara, från ditt perspektiv.

Marknadsföring

Företaget strävar efter att tillhandahålla tydlig information om användningen av personuppgifter för våra marknadsföringsändamål, och enkel åtkomst till individens hantering av kommunikationspreferenser eller möjlighet att välja bort att ta emot marknadskommunikation från oss när du vill.

Erbjudanden från oss

Vi kan använda dina personuppgifter (som dina Lämnade Personuppgifter och Automatiskt Insamlade Personuppgifter) för att bilda en uppfattning om vad vi tror att du kan vilja ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Detta är hur vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig.

Du kommer att få marknadskommunikation från oss om du har anmält dig till och/eller använt Influee-appen eller vår Webbplats och i varje fall inte har valt bort att ta emot marknadsföringsnotifikationer.

Marknadsföring från tredje part

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med något företag utanför Influee-gruppen som inte är vår kontrakterade databehandlare, som är skyldig att behandla personuppgifter på uppdrag av Företaget åtminstone på så sätt att bearbetningen ska uppfylla kraven enligt tillämplig lag.

Välja bort

Du kan när som helst sluta ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att skicka ditt val till hello@influee.co.

Utlämnande av dina personuppgifter

Partnerzy przetwarzający dane

Vi kommer att dela de personuppgifter som vi samlar in från dig med vissa behandlare som behöver använda personuppgifterna för att leverera sina tjänster till oss. Sådana partners ska använda personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt och under strikt kontraktuellt kontroll i enlighet med dataskyddslagar och som verkställs av Företaget.

I den utsträckning som vi är skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter till följande uppsättningar av databehandlare för att genomföra Företagstjänsterna och/eller för att tillhandahålla dig anpassad marknadskommunikation med ditt medgivande, förbehåller vi oss rätten att skicka dina uppgifter till:

 • Bank- och finanstjänstepartners: Finanstjänstleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla Företagstjänsterna, inklusive bankpartners, bankintermediärer och internationella betalningstjänsteleverantörer (t.ex. för betalningstjänster eller utbetalningstjänster: Stripe, Inc. och TransferWise Ltd).
 • Bedrägeribekämpningsbyråer: Detta för att verifiera din identitet, skydda mot bedrägerier, följa lagar mot penningtvätt och för att bekräfta din behörighet att använda våra produkter och tjänster;
 • Molnlagringstjänsteleverantörer: För att säkert och tryggt lagra dina uppgifter;
 • Annonsörer och analysleverantörer: För annonsnätverk använder vi anonymiserade personuppgifter för att rikta relevanta annonser till målsegment. Företaget kommer dock aldrig att avslöja identifierbar information till annonsörer.
 • Leverantörer av marknadsautomatisering och CRM: Denna databehandlare gör det möjligt för oss att samla in och hantera dina personuppgifter på ett ställe och att säkerställa din rätt att komma åt, hantera, exportera eller radera dina personuppgifter (för EU - åtminstone på så sätt som uppfyller kraven enligt GDPR).
 • Företag som är licenshållare för Influee: För att tillhandahålla en enhetlig service för alla våra tjänster kan vi avslöja din personinformation till Influee-licensinnehavare. Sådana enheter kommer att ha gått med på att agera som gemensamma kontrollanter eller behandlare för att tillhandahålla Företagstjänsterna.

Övriga omständigheter

Vi kan också avslöja din personinformation i följande situationer:

 • Om Företaget eller i huvudsak alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som den innehar om sina kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är under en skyldighet att avslöja eller dela dina personuppgifter för att följa någon laglig eller regulatorisk skyldighet eller begäran.
 • För att verkställa eller tillämpa Tjänstevillkoren och/eller andra avtal mellan dig och Företaget eller för att utreda potentiella överträdelser eller skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Företaget, våra kunder eller andra. Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer för skydd mot bedrägerier eller skatteundandragande.

Databehandlingsklienter

Vi ska se till att våra kunder samt andra användare av vår App eller Plattform eller annan person som är behörig att behandla Influencerns personuppgifter antingen har förbundit sig att hålla personuppgifterna konfidentiella eller omfattas av en lämplig lagstadgad konfidentialitetsförpliktelse (t.ex. advokater). Skyldigheten att skydda personuppgifternas sekretess ska vara bindande även efter avtalets upphörande eller efter att tjänsterna, arbetet och uppgifterna har fullgjorts.

Lagringsäkerhet och internationella överföringar

Företagets servrar är baserade i EU, och dina personuppgifter ska därför behandlas inom EES för att vi ska kunna utföra Företagstjänsterna.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att leverera vår kunds produkt eller för att genomföra en internationell betalning för din räkning, etc. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

All information du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar, krypterad vid vila. Eventuella betalningstransaktioner som genomförs av oss eller vår valda tredjepartsleverantör för betalningsbehandlingstjänster kommer att krypteras under överföring. Där vi har gett dig (eller där du själv valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår App och/eller vår Webbplats, är du ensam ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som skickas till vår App eller vår Webbplats; varje överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Trots ovanstående kan Företaget inte hållas ansvarigt för något utlämnande av din personinformation som du har delat med sociala nätverk eller genom att använda chatt-rummet "Influee-meddelanden" som finns i Appen och Plattformen. Se till att när du använder dessa funktioner inte lämnar in några personuppgifter som du inte vill att andra ska se, samla in eller använda.

Behåller din information

Företaget åtar sig att hålla, lagra och använda insamlade uppgifter endast till dess att syftet som individen uppgifterna inhämtades för och användes vidare för, har uppnåtts. Efter att lagringsperioden för uppgifterna har löpt ut kommer dina personuppgifter antingen att raderas effektivt och permanent eller anonymiseras.

Uppgifter som behandlas på grundval av lag lagras under den tid som lagen föreskriver. Uppgifter som behandlas för att vårt avtalsförhållande med dig ska kunna genomföras lagras under den tid som är nödvändig för att genomföra avtalet och under den rättsliga preskriptionstiden för eventuella anspråk som följer av det så avslutade avtalet, med undantag för en tvist som gäller det avtalsförhållandet.

Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller legitimt intresse, t.ex. att sända elektroniska nyheter, behålls till dess du återkallar ditt samtycke, varvid vi åtar oss att regelbundet granska förekomsten av datalagringsändamålet. Personuppgifterna kommer endast att raderas före återkallandet om det syfte de bearbetas för har uppnåtts (t.ex. om elektroniska annonser inte längre skickas) eller om det föreskrivs av lag.

Lagringsperioden för personuppgifter som erhållits från ditt samarbete i någon kampanj är 5 år efter att tjänsterna har slutförts (i enlighet med generell rättslig preskriptionstid för skadeståndskrav). Om det för vissa uppgifter som behandlas i syfte att genomföra vårt avtalsförhållande finns en annan lagringsperiod (till exempel om lagringsperioden för bokförings- och skatteuppgifter är 10 år), ska den perioden gälla. Under denna period är databehandlingen begränsad.

Dina rättsliga rättigheter

Du har rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter. Se nedan för att lära dig mer om dessa rättigheter:

Begära tillgång - ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du önskar det, kontakta vårt supportteam på hello@influee.co.

Begära rättelse - gör det möjligt för dig att korrigera ofullständig eller felaktig information vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera den nya informationens riktighet som du tillhandahåller oss. Om du önskar det, kontakta vårt supportteam via in-App chattfunktion eller e-post hello@influee.co.

Invänd mot behandling - situationer där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller tredje parts) och det finns något i din speciella situation som får dig att vilja invända mot bearbetningen på dessa grunder eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl för att behandla din information som överträffar dina rättigheter. I andra fall kan Företaget vara under vissa efterlevnadsskyldigheter att bearbeta och behålla vissa uppgifter enligt tillämplig lag. Vänligen observera att sådana krav ges företräde framför eventuella invändningar enligt tillämplig dataskyddslag. Om du motsätter dig behandlingen av vissa uppgifter, kanske vi inte kan tillhandahålla Företagstjänsterna och det är troligt att vi måste avsluta ditt konto.

Begära begränsning av behandlingen - gör det möjligt för dig att be oss att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om i) du vill att vi fastställer uppgifternas korrekthet; ii) där vår användning av uppgifterna är olaglig, men du vill inte att vi raderar dem; iii) där du behöver oss att behålla uppgifterna även om vi inte längre behöver dem men du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara legala anspråk; eller iv) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi behöver verifiera om vi har giltiga legitimskäl för att använda dem. Observera att eventuella begäranden om begränsning av behandlingen av dina uppgifter kan innebära att vi inte kan genomföra Företagstjänsterna. I så fall kan vi behöva avvisa din användning av Företagstjänsterna (observera att vi kommer att meddela dig om detta är fallet).

Begära radering - gör det möjligt för dig att be oss att ta bort eller avlägsna personuppgifter där det inte finns något behov för oss att fortsätta behandla dem (du kan även ha avsagt dig din rätt till eventuella skadeståndskrav mot Företaget för sådant ändamål). Du har också rätt att be oss att ta bort eller avlägsna dina personuppgifter, där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandlingen, där vi kan ha behandlat din information olagligt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokala lagar. Observera dock att vi inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig vid applicering, om tillämpligt.

Begär att få över dina personuppgifter till dig eller till en tredje part - Vi kommer att tillhandahålla dig eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format, som du sedan kan överföra till en tillämplig tredje part. Om du kräver detta kontaktar du vårt supportteam via hello@influee.co.

Dra tillbaka samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av någon bearbetning som gjorts innan du drog tillbaka ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke kan vi inte tillhandahålla Företagets tjänster till dig. Om Företaget ska vara skyldigt att behandla och lagra relevanta personuppgifter under viss tid, för att följa tillsynsmyndighetens order eller lagstiftning (t.ex. penningtvätt, terroristfinansiering, bedrägeri, skatteundandragande), kan vi fortfarande bearbeta och lagra dina uppgifter, oberoende av användarens återkallande av samtycke.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av din information genom att kontakta oss via Företagets e-post. Var dock medveten om att detta kan påverka din förmåga att använda sådana tjänster framöver. Kom ihåg att om vi delar dina uppgifter med våra partners i sådana händelser kommer du också att omfattas av vår partners sekretesspolicy.

Övrigt

Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala något för att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart obefogad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva av dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker svara på alla legitima frågor och förfrågningar inom 15 arbetsdagar. Ibland kan det ta oss längre tid om dina frågor och förfrågningar är särskilt komplexa eller om många frågor eller förfrågningar har gjorts. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Om du misslyckas med att tillhandahålla personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller uppgifterna när det begärs, kanske vi inte kan utföra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (inklusive Företagstjänsterna). I sådana fall kan vi vara tvungna att avbryta din användning av Företagstjänsterna, men vi kommer att meddela dig om detta är fallet vid tillfället.

Ändringar i sekretesspolicyn

Alla ändringar som vi kan komma att göra i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras online och, där det är lämpligt, meddelas till dig via e-post och/eller när du nästa gång startar Appen eller loggar in på Webbplatsen. De nya villkoren kan visas på skärmen och du kan behöva läsa och acceptera dem för att fortsätta använda Appen, Plattformen och/eller Tjänsterna.

Kontakt

Alla frågor som rör data och din integritet är välkomna och bör riktas till vårt supportteam eller till vår utsedda dataskyddsombud. Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar som rör denna sekretesspolicy, vänligen: kontakta oss via vårt supportteam: hello@influee.co eller kontakta vårt utsedda dataskyddsombud eller vår juridiska avdelning: legal@influee.co.

Kreativ motor för e-handelsvarumärken

Influee Inc.
228 Park Ave S
New York, New York 10003
hello@influee.co

© Copyright 2024 Influee Inc.