Polityka prywatności

Firma Influee Inc., zarejestrowana pod adresem biznesowym 228 Park Ave S, Nowy Jork, NY 10003 oraz numerem identyfikacji podatkowej: 36-4890293 („Firma”), jest świadoma znaczenia prywatności, dlatego zobowiązujemy się do ochrony poufności danych osobowych naszych klientów. Ta Polityka prywatności ma na celu pomóc Państwu lepiej zrozumieć, jak zbieramy, wykorzystujemy, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe oraz opisuje Państwa wybory odnośnie niektórych rodzajów przetwarzania. Jesteśmy świadomi znaczenia sposobów obsługi danych osobowych i zapewniamy, że przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”).

Chyba że wskazano inaczej, terminy użyte w niniejszym Rozporządzeniu mają takie samo znaczenie jak w RODO.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe, zebrane na naszych stronach internetowych lub w trakcie prowadzenia z Państwem interesów, zostaną zebrane, przetworzone, chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe i informacje kontaktowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach, w których zostały przekazane, zgodnie z Państwa zgodą. Za każdym razem z góry poinformujemy Państwa o zbieraniu danych osobowych i celu ich zbierania. Jeśli zamierzamy zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w innych celach niż te, do których przekazaliście nam je Państwo, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania zgody.

Postanowienia ogólne

Wraz z naszymi Warunkami używania (także nazywanymi: „Warunki”) niniejsza Polityka prywatności reguluje zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Firmę poprzez używanie:

Strony internetowej https://influee.co, również nazywanej: „Strona internetowa”,

Aplikacji mobilnej (dostępnej w Google Play Store i Apple App Store), która oferuje usługi dla Influencerów posiadających zarejestrowane konta zgodnie z Warunkami,

Aplikacji internetowej (również nazywanej: „Platforma” lub „Pulpit”), która umożliwia Klientom Firmy współpracę z poszczególnymi Influencerami i składanie ofert dotyczących kampanii marketingowych (ramy finansowe, opis produktu itp.) do Firmy,

Innych usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji i/lub Strony internetowej, świadczonych przez Firmę. Niniejsza polityka określa podstawy, na których jakiekolwiek dane osobowe zbierane od Państwa lub które Państwo przekazują Firmie, będą przetwarzane i wykorzystywane przez Firmę.

Informacje osobiste / Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji, które można powiązać z konkretną osobą (również nazywaną: „Ty” lub „Influencer”) i mogą być wykorzystane do zidentyfikowania tej osoby, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak zdjęcie, wideo, imię i nazwisko, nazwa użytkownika na Instagramie, adres, adres e-mail, numer konta bankowego i transakcje płatnicze związane z usługami Firmy, miejsce wysyłki, internetowy identyfikator lub inne podobne informacje o danej osobie fizycznej oraz inne wymagane informacje, które Influencer podaje, aby uzyskać i obsługiwać zarejestrowane konto Influee (w niniejszej polityce zbiorczo nazywane: „Dane osobowe” lub „Informacje osobiste”).

 Użytkownik oznacza każdego Influencera, który już świadomie pobrał Aplikację mobilną oraz każdego potencjalnego Klienta lub inną jednostkę lub osobę, która odwiedza naszą Stronę internetową.

Firma jest administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności jest wydana w imieniu Firmy, więc gdy w niniejszej polityce prywatności wspominamy Influee, „my”, „nas” lub „nasza”, odnosimy się do firmy Influee Inc.

Firma będzie:

 • Zawsze trzymać Państwa dane w bezpieczeństwie i prywatności.
 • Nigdy nie sprzedawać Państwa danych.
 • Pozwolić Państwu zarządzać i przeglądać preferencje komunikacji marketingowej w dowolnym momencie.

Firma nie zbiera ani nie przetwarza danych genetycznych, fizjologicznych, psychicznych, rasowych czy pochodzenia etnicznego, tożsamości kulturowej lub społecznej, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia ani danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osób fizycznych.

 Firma jedynie zbiera lub przetwarza dane osobowe / Informacje osobiste z kont biznesowych na Instagramie, używanych przez Influencerów, którzy zaakceptowali tę Politykę prywatności i zainstalowali aplikację Influee. Jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie odbywa się w celu pośredniczenia w Świadczeniach Influencera dla Klienta, na podstawie postanowień i warunków uzgodnionych w kampanii marketingowej.

 Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, włączając wszystkie prośby czy zażalenia, prosimy o kontakt z nami drogą pisemną na nasz adres pocztowy Influee Inc., 228 Park Ave S, Nowy Jork, NY 10003; lub wysłanie do nas e-maila na adres legal@influee.co lub hello@influee.co.

Inspektor Ochrony Danych

Het Bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming (ook aangeduid als "DPO") aangesteld, die meerdere verantwoordelijkheden heeft onder de AVG, waaronder maar niet beperkt tot:

 • het controleren van de naleving van de AVG en andere gegevensbeschermingswetten door het Bedrijf;
 • het vergroten van bewustwording van gegevensbeschermingskwesties, het opleiden van personeel van het Bedrijf en het uitvoeren van interne audits; en
 • samenwerken met toezichthoudende autoriteiten namens ons.

Reklamacje

Mają Państwo prawo złożyć reklamację w dowolnym czasie do uprawnionego Urzędu Ochrony Danych. Cenilibyśmy jednak możliwość zajęcia się Państwa obawami, zanim zwrócą się Państwo do urzędu ochrony danych, więc prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

Polityka plików cookie

Kiedy Influencerzy lub firmy, które mogą stać się naszymi potencjalnymi Klientami, uzyskują dostęp do Strony internetowej, Platformy i Aplikacji lub korzystają z Usług, Firma może umieszczać na komputerach lub innych urządzeniach małe pliki danych zwane plikami cookie. Pomaga to zapewnić Państwu dobre doświadczenia podczas korzystania z Aplikacji, Platformy lub przeglądania naszej Strony internetowej i pozwala nam ulepszać Aplikację oraz naszą Stronę internetową. Firma używa tych technologii do rozpoznawania Państwa jako Influencera Strony internetowej, Platformy i / lub innych Usług w celu dostosowania zawartości Strony internetowej i reklam, pomiaru skuteczności komunikacji i marketingu oraz zbierania informacji o urządzeniach Influencera, aby łagodzić ryzyko, zapobiegać oszustwom i promować zaufanie oraz bezpieczeństwo.

 Możemy używać plików cookie, znaczników pikselowych, beaconów internetowych i innych technologii śledzenia do zbierania informacji o Państwu, gdy wchodzicie w interakcję z naszymi Usługami, w tym informacji o Państwa zachowaniu przeglądania na Platformie.

 Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona domyślnie na akceptację plików cookie. Możecie Państwo odmówić akceptacji większości naszych plików cookie, jeżeli Wasza przeglądarka lub dodatek do przeglądarki na to pozwala, ale wybór usunięcia lub wyłączenia naszych plików cookie może zakłócić Państwa korzystanie z Usług i ich funkcjonalność. Dodatkowo możemy używać pewnych stałych plików cookie, które nie są dotknięte ustawieniami Państwa przeglądarki, ale użyjemy takich plików cookie wyłącznie do celów weryfikacji tożsamości i zapobiegania oszustwom. Po więcej informacji o plikach cookie i jak je zablokować, usunąć lub wyłączyć, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami przeglądarki lub skontaktowanie się z nami na adres hello@influee.co.

Informacje, które zbieramy na Twój temat

Akceptując tę politykę prywatności, wyraźnie wyrażasz zgodę na to, że Firma może zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych związanych ze współpracą z Tobą, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

Przekazane informacje osobiste

Są to informacje osobiste, które możesz nam przekazać, wypełniając formularze na Stronie internetowej, Platformie i/lub Aplikacjach oraz korespondując z nami za pośrednictwem poczty regularnej, telefonu, e-maila lub w inny sposób. Obejmuje to informacje osobiste (nazwane zbiorczo „Przekazane informacje osobiste”), które dostarczasz poprzez:

 • wypełnianie formularzy w Aplikacji, na Stronie internetowej i/lub Platformie i/lub subskrypcję naszego Newslettera (takiego jak informacje firmowe i aktualizacje, które dostarczają informacji o najnowszych rozwojach platformy i firmy, promocjach i wiadomościach z branży), pobranie dokumentu ze Strony internetowej, rejestrację na webinar lub udział w konkursie, ankiecie lub innej działalności marketingowej firmy. Później zostaną one opisane szczegółowo w regulaminie danej działalności; oraz/lub
 • (aktywna) korespondencja z nami (na przykład drogą e-mailową, za pośrednictwem funkcji czatu w Aplikacji i/lub na Stronie internetowej oraz poprzez naszą obsługę klienta lub inne aktywne korespondencje z Firmą) i/lub udział w forach dyskusyjnych lub innych funkcjach mediów społecznościowych w Aplikacji lub na Stronie internetowej;
 • dostarczanie wymaganych informacji osobistych i żądanych dokumentów w celu weryfikacji tożsamości Influencera oraz wykrywania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw lub innych przestępstw finansowych.
 • korzystając z funkcji logowania przez Google, przechowujemy imię, nazwisko i adres e-mail. Używamy tych danych tylko do celów autentykacji.

Przekazane informacje osobiste są wykorzystywane do weryfikacji tożsamości w celu ochrony przed oszustwami, przestrzegania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych praw przestępczości finansowej i potwierdzania Twojego prawa do korzystania z naszych produktów i usług. Składają się na to następujące dane:

 • Dane do logowania Influencera w Aplikacji: imię, nazwisko, nazwa użytkownika na Instagramie, adres e-mail - do weryfikacji tożsamości i świadczenia przez Firmę usług, powiadomień z Platformy i o zapomnianym haśle oraz wszelkich zmian w naszych Usługach lub regulaminach;
 • Dane wysyłkowe Influencera: adres, numer telefonu – w celu dostarczenia produktów Klienta, które mają być użyte w tworzeniu treści przez Influencera;
 • Dane bankowe Influencera: dane konta bankowego, tj. numer konta bankowego, kod sortowania banku, IBAN - do realizacji naszych zobowiązań płatniczych z rachunku depozytowego po należytym wykonaniu Usług, tj. rozliczenia transakcji;
 • Dane tożsamości Klienta: adres e-mail wyznaczonego pracownika/przedstawiciela Klienta lub adres e-mail Influencera – dla transakcyjnych e-maili i otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich w oparciu o Twoje preferencje komunikacji.

Informacje osobiste zebrane za pomocą automatycznych danych osobowych

Automatyczne dane osobowe to informacje osobiste, które zgadzasz się nam przekazać, interagując z naszymi stronami internetowymi. Automatycznie możemy zbierać dane techniczne na temat Twojego sprzętu, akcji przeglądania, w tym adresu IP, wzorców i innych działań podczas korzystania ze Strony internetowej, Aplikacji i/lub Platformy. Firma zbiera te dane osobowe, używając plików cookie, logów serwerowych i innych podobnych technologii. Pozwala nam to rozpoznać naszych użytkowników i unikać powtarzających się próśb o te same informacje. Za pomocą automatycznej technologii śledzimy, zbieramy i przechowujemy zachowanie użytkowników na Stronie internetowej/Platformie. Jednak Firma nie pozwala innym stronom internetowym na odczytywanie plików cookie z naszej Strony internetowej.

Automatyczne dane osobowe są wykorzystywane do ulepszania „doświadczenia użytkownika” i potwierdzania bezpieczeństwa oraz ochrony Aplikacji/Strony internetowej, oraz aby zapewnić, że treści z naszej Strony internetowej są prezentowane w możliwie najbardziejefektywny sposób dla jej odwiedzających oraz do zarządzania naszą Stroną internetową i Aplikacjami dla wewnętrznych działań operacyjnych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych (np. do mierzenia lub rozumienia skuteczności reklam); testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych, gdy wybierzesz to zrobić.

Automatyczne dane osobowe są również wykorzystywane do weryfikacji tożsamości, ochrony przed oszustwami, przestrzegania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych praw przestępczości finansowej oraz potwierdzania Twojego prawa do korzystania z naszych usług i wypełniania naszych obowiązków regulacyjnych.

W celu udokumentowania naszej współpracy biznesowej zbieramy pewne informacje o używaniu przez Ciebie Usług na Platformie, takie jak używanie Aplikacji i Platformy, włączając między innymi i) śledzenie wykonanych transakcji i/lub transferu środków Influencera na saldo w Aplikacji i dalej na konto bankowe Influencera i odwrotnie; ii) śledzenie umieszczonych, wypełnionych lub anulowanych płatności firmy z powodu nieudanych Usług lub podobnych.

Automatyczne dane osobowe składają się i są wykorzystywane dla, w następujący sposób:

 • Dane transakcyjne: przechowywanie wykonanych transakcji przez Firmę i/lub transferu płatności za Usługi od naszych Klientów do Influencera lub odwrotnie. Zebrane dane transakcyjne obejmują datę, czas, kwotę, użyte waluty, dane bankowe beneficjenta (przechowywanie takich danych trwa 10 lat lub dłużej, jeśli obowiązujące przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanowią inaczej);
 • Dane profilowe: zainteresowania, preferencje, opinie, odpowiedzi na ankiety;
 • Dane użycia: obejmują informacje o tym, jak używasz Strony internetowej, Platformy i/lub Usług;
 • Dane techniczne: obejmują adres IP, Twoje dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inną technologię na urządzeniach używanych do dostępu do naszych Stron internetowych, Aplikacji i/lub Platformy.

Kombinacje i powiązania kategorii danych osobowych

Możemy powiązać dowolną kategorię danych osobowych z jakąkolwiek inną kategorią danych osobowych. Potraktujemy połączone informacje jako dane osobowe zgodnie z tą polityką, dopóki są one połączone.

Dla sieci reklamowych wykorzystujemy anonimowe dane osobowe w celu dostarczania odpowiednich reklam do określonych segmentów. Jednak Firma nigdy nie ujawni identyfikowalnych informacji reklamodawcom.

Zauważ, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, stosując więcej niż jedno prawne podstawy, w zależności od konkretnego celu, dla którego używamy Twoich danych osobowych. Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem firmowego adresu e-mail, jeśli szczegóły dotyczące konkretnego celu lub prawnej podstawy przetwarzania danych osobowych wydają się dla Ciebie niejasne.

Marketing

Firma stara się zapewnić jasne informacje o wykorzystaniu danych osobowych w naszych celach marketingowych oraz prosty dostęp do zarządzania preferencjami komunikacji indywidualnych lub rezygnacji z otrzymywania od nas komunikatów marketingowych, kiedykolwiek tego chcesz.

Promocyjne oferty od nas

Możemy używać Twoich danych osobowych (takich jak Przekazane Informacje i Automatyczne Dane Osobowe), aby wyrobić sobie zdanie o tym, czego możesz chcieć lub potrzebować, lub co może Cię zainteresować. To właśnie w ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Otrzymasz od nas komunikaty marketingowe, jeśli zapisałeś się i/lub korzystasz z Aplikacji Influee lub naszej Strony internetowej i w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania powiadomień marketingowych.

Marketing stron trzecich

Nie udostępnimy Twoich danych osobowych żadnej firmie spoza grupy Influee, która nie jest naszym powiązanym procesorem danych, zobowiązanym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Firmy przynajmniej w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi obowiązującego prawa.

Rezygnacja

Możesz w każdej chwili przestać otrzymywać wiadomości marketingowe, wysyłając swoją decyzję na adres hello@influee.co.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Partnerzy przetwarzający dane

Ujawnimy dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, określonym procesorom, którzy muszą wykorzystać dane osobowe w świadczeniu usług dla nas. Tacy partnerzy wykorzystają dane osobowe bezpiecznie i poufnie oraz pod ścisłą kontrolą kontraktową zgodnie z prawem o ochronie danych i wymuszonym przez Firmę.

 O ile będziemy zobowiązani udostępnić Twoje dane osobowe następującym zestawom procesorów danych w celu wykonania usług Firmy i/lub dostarczania Ci spersonalizowanych komunikatów marketingowych za Twoją zgodą, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Twoich danych do:

 • Partnerów usług bankowych i finansowych: dostawcy usług finansowych, którzy pomagają nam świadczyć Usługi Firmy, w tym partnerzy bankowi, pośrednicy bankowi i dostawcy usług płatności międzynarodowych (np. w celu realizacji płatności lub usług płatniczych: Stripe, Inc. i TransferWise Ltd).
 • Agencji prewencji oszustw: jest to w celu weryfikacji tożsamości, ochrony przed oszustwami, przestrzegania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i potwierdzania uprawnienia do korzystania z naszych produktów i usług;
 • Dostawcy usług przechowywania w chmurze: są to usługi bezpiecznego i poufnego przechowywania Twoich danych;
 • Reklamodawcy i dostawcy usług analitycznych: dla sieci reklamowych wykorzystujemy anonimowe dane osobowe, aby dostarczać odpowiednie reklamy do wybranych segmentów. Jednak Firma nigdy nie ujawni identyfikowalnych informacji reklamodawcom.
 • Dostawca automatyzacji marketingu i CRM: ten procesor danych umożliwia nam zbieranie i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi w jednym miejscu) oraz zapewnienie Ci praw dostępu, zarządzania, eksportowania lub usuwania Twoich danych osobowych (dla UE - przynajmniej w taki sposób, aby spełniać wymagania RODO).
 • Firmy posiadające licencję Influee: aby zapewnić spójną obsługę wszystkich naszych usług, możemy ujawniać Twoje informacje osobiste posiadaczom licencji Influee. Takie podmioty zgodziły się działać jako współadministratorzy lub procesorzy w celu świadczenia usług firmy.

Inne okoliczności

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Jeśli Firma lub znacząca część jej aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią, co oznacza, że dane osobowe posiadane przez nią o jej klientach będą jednym z przejętych aktywów.
 • Jeśli jesteśmy zobowiązani ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe w celu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub żądania.
 • Aby egzekwować lub zastosować Warunki Usługi i/lub inne umowy między Tobą a Firmą lub badać potencjalne naruszenia lub chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Firmy, naszych klientów lub innych. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami lub uchylaniem się od opodatkowania.

Klienci przetwarzający dane

Upewnimy się, że nasi Klienci, a także inni użytkownicy naszej Aplikacji lub Platformy lub każda inna osoba uprawniona do przetwarzania danych osobowych Influencera albo zobowiązali się do poufności danych osobowych, albo są objęci odpowiednim ustawowym obowiązkiem poufności (np. adwokaci). Obowiązek ochrony tajemnicy danych osobowych będzie wiążący nawet po zakończeniu umowy lub po wykonaniu usług, pracy i zadań.

Bezpieczeństwo przechowywania i transfery międzynarodowe

Serwery Firmy znajdują się w Unii Europejskiej, dlatego przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, abyśmy mogli świadczyć Usługi Firmy.

Konieczne jest przetworzenie Państwa danych osobowych w celu dostarczenia produktu naszego Klienta lub wykonania międzynarodowej płatności w Państwa imieniu itp. Podejmiemy wszelkie kroki, aby Państwa dane były traktowane bezpiecznie i zgodnie z tą polityką prywatności.

Wszelkie informacje dostarczane nam są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, zaszyfrowane w stanie spoczynku. Wszelkie transakcje płatnicze przeprowadzane przez nas lub naszego wybranego zewnętrznego dostawcę usług przetwarzania płatności są szyfrowane w trakcie transmisji. Jeśli dostarczyliśmy Państwu (lub sami wybraliście) hasło, które umożliwia dostęp do określonych części naszej Aplikacji i/lub naszej Strony internetowej, jesteście Państwo jedynymi odpowiedzialnymi za zachowanie tego hasła w poufności. Prosimy, aby nie udostępniać hasła nikomu.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej Aplikacji lub naszej Strony internetowej; każda transmisja odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji, użyjemy ścisłych procedur i funkcji bezpieczeństwa, aby próbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Pomimo powyższego, Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek ujawnienie Państwa informacji osobistych, które zostały podzielone w mediach społecznościowych lub za pomocą czatu "Wiadomości Influee" dostępnych w Aplikacji i na Platformie. Prosimy o zapewnienie, że korzystając z tych funkcji, nie przesyłacie Państwo żadnych danych osobowych, które nie chcecie, aby były widoczne, zbierane lub wykorzystywane przez innych użytkowników.

Przechowywanie informacji

Firma zobowiązuje się przechowywać zebrane dane tylko do czasu osiągnięcia celu, dla którego dane zostały pozyskane i wykorzystane. Po upływie okresu przechowywania danych, Państwa dane osobowe zostaną albo skutecznie i trwale usunięte, albo zanonimizowane.

Dane, które są przetwarzane na podstawie prawa, są przechowywane przez okres określony przez prawo. Dane, które są przetwarzane w celu realizacji naszego stosunku umownego z Państwem, są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tak zawartej umowy, z wyjątkiem sporu dotyczącego stosunku umownego.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub uzasadnionego interesu, np. wysyłanie wiadomości elektronicznych, są przechowywane do czasu wycofania zgody, w takim przypadku zobowiązujemy się regularnie przeglądać istnienie celu przetwarzania danych. Dane osobowe zostaną usunięte przed wycofaniem zgody tylko wtedy, gdy cel, dla którego były przetwarzane, został osiągnięty (np. jeśli reklamy elektroniczne nie są już wysyłane) lub jeśli tak stanowi prawo.

Okres przechowywania danych dla danych osobowych uzyskanych z Państwa współpracy w jakiejkolwiek Kampanii wynosi 5 lat od zakończenia świadczenia usług (zgodnie z ogólnym okresem przedawnienia roszczeń o odszkodowanie). Jeśli dla niektórych danych przetwarzanych w celu realizacji naszego stosunku umownego obowiązuje inny okres przechowywania danych (np. jeśli okres przechowywania danych księgowych i podatkowych wynosi 10 lat), taki okres obowiązuje. W tym okresie przetwarzanie danych jest ograniczone.

Państwa Prawa Prawne

Posiadacie Państwo prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do swoich danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat tych praw:

Żądanie dostępu - umożliwia otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Jeśli tego potrzebujecie, skontaktujcie się z naszym zespołem wsparcia pod adresem hello@influee.co.

Żądanie sprostowania - umożliwia sprostowanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które przechowujemy na Państwa temat, choć możemy potrzebować zweryfikować dokładność nowych danych, które nam dostarczacie. Jeśli tego potrzebujecie, skontaktujcie się z naszym zespołem wsparcia za pośrednictwem funkcji czatu w Aplikacji lub e-maila hello@influee.co.

Zażalenie na przetwarzanie - w sytuacjach, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesach strony trzeciej) i jest coś w Państwa szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcecie złożyć zażalenie na przetwarzanie na tej podstawie, ponieważ uważacie, że ma to wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności. Macie Państwo także prawo złożyć zażalenie tam, gdzie przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa informacji, które przeważają nad Państwa prawami. W innych przypadkach Firma może być zobowiązana do przetwarzania i przechowywania określonych danych zgodnie z obowiązującym prawem. Proszę pamiętać, że takie wymagania mają pierwszeństwo przed wszelkimi żądaniami dotyczącymi sprzeciwu w myśl obowiązujących praw ochrony danych. Jeśli sprzeciwcie się przetwarzaniu niektórych danych, to możemy nie być w stanie świadczyć Usług Firmy i prawdopodobnie będziemy musieli zakończyć Państwa konto.

Żądanie ograniczenia przetwarzania - umożliwia wniesienie do nas prośby o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli i) chcecie, abyśmy ustalili dokładność danych; ii) nasze wykorzystanie danych jest bezprawne, ale nie chcecie, abyśmy je usunęli; iii) potrzebujecie, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli ich już nie wymagamy, ale potrzebujecie danych do ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń; lub iv) sprzeciwcie się naszemu wykorzystaniu Państwa danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy ważne prawnie podstawy do ich użycia. Proszę pamiętać, że wszelkie prośby dotyczące ograniczenia przetwarzania Państwa danych oznaczają, że możemy nie być w stanie świadczyć Usług Firmy. W takim przypadku możemy być zmuszeni zabronić Państwu korzystania z Usług Firmy (proszę pamiętać, że poinformujemy Państwa o tym, jeśli będzie to miało miejsce w czasie).

Żądanie usunięcia - umożliwia wniesienie do nas prośby o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma ważnego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie (możecie Państwo również zrezygnować z Państwa prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec Firmy w tym celu). Macie Państwo także prawo zażądać od nas usunięcia lub usunięcia Państwa danych osobowych, gdy skutecznie wykonaliście Państwa prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu, gdy mogliśmy przetworzyć Państwa informacje w sposób bezprawny lub gdy jesteśmy zobowiązani usunąć Państwa dane osobowe, aby przestrzegać lokalnego prawa. Zauważcie jednak, że nie zawsze możemy spełnić Państwa prośbę o usunięcie danych z konkretnych powodów prawnych, które zostaną Państwu zgłoszone, jeśli to konieczne, w momencie składania prośby. Ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek umownymi prośbami o usunięcie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Prośba o przekazanie Państwa danych osobowych do Państwa lub do strony trzeciej - Przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa stronie trzeciej Państwa dane osobowe w strukturalnym, powszechnie używanym formacie czytelnym przez maszyny, który następnie możecie przekazać stosownej stronie trzeciej. Jeśli tego potrzebujecie, skontaktujcie się z naszym zespołem wsparcia pod adresem hello@influee.co.

Wycofanie zgody w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofacie zgodę, możemy nie być w stanie świadczyć usług Firmy. W przypadku, gdy Firma zobowiązana jest przetwarzać i przechowywać dane osobowe przez pewien okres czasu, aby przestrzegać zarządzenia regulatora lub ustawodawstwa (np. prewencji prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw, uchylania się od opodatkowania), możemy nadal przetwarzać i przechowywać Państwa dane, niezależnie od wycofania zgody przez Użytkownika.

Możecie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa informacji przez nas w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem firmowego e-maila. Jednakże proszę pamiętać, że może to wpłynąć na Państwa możliwość korzystania z takich usług w przyszłości. Proszę pamiętać, że jeśli udostępniamy Państwa dane naszym partnerom w takich przypadkach, będziecie także Państwo podlegać polityce prywatności naszego partnera.

Różne

Opłata zazwyczaj nie jest wymagana

Nie musicie nic płacić za dostęp do swoich danych osobowych (lub do wykonywania innych praw). Jednak możemy pobierać rozsądną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne. Alternatywnie, możemy odmówić wykonania Państwa żądania w tych okolicznościach.

Czego możemy od Państwa wymagać

Możemy potrzebować poprosić Państwa o określone informacje, aby pomóc nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub do wykonywania dowolnego z Państwa innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa, aby upewnić się, że dane osobowe nie są ujawniane osobom, które nie mają prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Państwem, aby poprosić o dodatkowe informacje w związku z Państwa żądaniem, aby przyspieszyć naszą odpowiedź.

Limit czasowy na odpowiedź

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione pytania i żądania w ciągu 15 dni roboczych. Czasami może to zająć nam dłużej, jeśli Państwa pytania i żądania są szczególnie skomplikowane lub jeśli wielu pytań lub żądań zostało złożonych. W takim przypadku poinformujemy Państwa i będziemy na bieżąco informować.

Jeśli nie udzielą Państwo danych osobowych

Gdy musimy zebrać dane osobowe zgodnie z prawem lub na mocy umowy, którą zawarliśmy z Państwem, i nie dostarczają Państwo tych danych, gdy zostaną one zażądane, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Państwem (w tym Usługi Firmy). W takim przypadku możemy być zmuszeni anulować Państwa korzystanie z Usług Firmy, ale poinformujemy Państwa o tym w momencie, gdy to nastąpi.

Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej polityki prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane online, a tam, gdzie będzie to stosowne, powiadomimy Państwa o nich za pośrednictwem e-maila i/lub przy następnym uruchomieniu Aplikacji lub zalogowaniu się na Stronę internetową. Nowe warunki mogą być wyświetlane na ekranie i mogą być wymagane do odczytania i zaakceptowania, aby kontynuować korzystanie z Aplikacji, Platformy i/lub Usług.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące danych i Państwa prywatności są mile widziane i należy je kierować do naszego zespołu wsparcia lub wyznaczonego inspektora ochrony danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, komentarze lub prośby dotyczące tej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia: hello@influee.co lub z naszym wyznaczonym inspektorem ochrony danych lub naszym działem prawnym: legal@influee.co.

Silnik kreatywny dla marek e-commerce

Influee Inc.
228 Park Ave S
New York, New York 10003
hello@influee.co

© Copyright 2024 Influee Inc.